Prohlášení o zpracování osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
 
Správcem osobních údajů je společnost ywork.cz, (dále jen „správce“), která Vás
tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování.

Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování
osobních dat správce a podstupují pravidelná školení.
Společnost jako správce dat vytvořila funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO), který dohlíží na řádnou ochranu osobních dat jejich majitelů, tedy zákazníků společnosti. Kontakt na DPO je zveřejněný dálkově dostupným způsobem na webových stránkách správce (společnosti).

Copyright 2020 © ywork.cz | tel.: +420 777 850 492 | e-mail: zprava@ywork.cz | GDPR | Cookies